Etiket: kuranı kerim

Kur’an-ı kerimin mucize oluşu 0

Kur’an-ı kerimin mucize oluşu

Sual: Bir ateist, Allah’a inanmadığı için, Kur’anı peygamberin yazdığını ve yanlışlarla dolu olduğunu söyleyip örnek veriyor, (Yasin suresinin 40. âyeti yanlıştır. Güneş sabittir, dönmez) diyor. Kur’anın Allah kelamı olduğu nasıl inkâr edilebilir?CEVAPAteist, dini bilmediği...

Kur’an-ı kerim mahluk değildir 0

Kur’an-ı kerim mahluk değildir

Sual: Kur’an-ı kerim neden mahluk değildir?CEVAPMuteber kitaplarda buyuruluyor ki:(Mutezile diyor ki: “İnsan, ihtiyari, yani istekli hareketlerini kendi yaratır. Allahü teâlâ, kullarına faydalı işler yapmaya mecburdur. İyilere sevap, kötülere azap vermesi gerekir. Allah’ın sıfatları yoktur....

Kur’an-ı kerim Allah kelâmıdır 0

Kur’an-ı kerim Allah kelâmıdır

Bağdat valisi Sırrı paşa (Sırr-ı Furkan) kitabının, İstanbul’da [hicri 1312] de basılan, birinci cild, üçüncü baskısı, yetmişbeşinci sayfasında buyuruyor ki: Bu kitabımı yazmadan bir sene önce, Diyar-ı Bekr şehrinde, bir Cuma günü, şehrin ileri...

Kur’an-ı kerim değişmemiştir 0

Kur’an-ı kerim değişmemiştir

Sual: İbni Sebeciler, “Kur’anı ilk üç halife değiştirdi” diyorlar. “Ben bir resulüm” diyen Reşat Halife de, Tevbe suresinin son iki âyeti değişti diyor. Bunlara nasıl cevap verebiliriz?CEVAPKur’an-ı kerime inanan insan böyle bir iddiada bulunamaz....

Kur’an-ı kerim değiştirilemez 0

Kur’an-ı kerim değiştirilemez

Sual: Tevbe suresinin son iki âyeti fazla diyen, Kur’anın değiştiğini söyleyen kâfir olmaz mı?CEVAPBöyle bir şeyi Müslüman yaparsa kâfir olur, kâfir zaten kâfirdir, tekrar kâfir olmaz. Emirler yasaklar Müslüman içindir. Önce Kur’an-ı kerimin bugünkü...

Kur’an-ı kerimin benzeri 0

Kur’an-ı kerimin benzeri

Sual: İsra suresinin 88. âyetinde, (De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar) deniyor. Amerika’da, Gerçek...