Etiket: kuran

Kur’an, müminler için şifadır 0

Kur’an, müminler için şifadır

Sual: Ölülere ve hastalara, Yasin ve Fatiha okunuyor. Bu surelerin tercümelerinde şifadan bahsetmiyor. Fatiha suresini okurken kendimize dua ediyoruz. Bunların şifa ile ilgisi nedir?CEVAPNeden bahsederse bahsetsin, Kur’an-ı kerimin her âyeti, her harfi şifadır.Hadis-i şerifte,...

Kur’an-ı kerimi herkes anlayamaz 0

Kur’an-ı kerimi herkes anlayamaz

Sual: Kur’an-ı kerimi herkes anlayabilir mi, yoksa Resulullah efendimizin açıklaması şart mıdır? Bir de, meal okumakla anlaşılabilir mi?CEVAPKur’an-ı kerimi tam olarak yalnız Resulullah anlamıştır. Çünkü muhatabı Odur. Kur’an Ona gelmiştir. Ondan başkası tam anlayamaz....

Kur’an-ı kerimi nasıl anlarız 0

Kur’an-ı kerimi nasıl anlarız

Sual: Kur’an-ı kerimi anlamak için ne yapmalıyız?CEVAPKur’an-ı kerimin hakiki manasını anlamak isteyen bir kimse, din âlimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalı. Bu kitapların hepsi, Kur’an-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden alınmıştır. Kur’an tercümesi...

Kur’ana mâna vermek 0

Kur’ana mâna vermek

Sual: Hacılara dağıtılan Kur’an mealindeki bir hadiste, (Kur’anı kendi görüşüne göre açıklayan kâfir olur) deniyor. Ben iyi Arapça biliyorum. Kur’anı okuyunca, orada geçen kelimelerin, cümlelerin Türkçesini anlıyorum. Anlamamın bir mahzuru oluyor mu?CEVAPMahzuru olmaz. Bahsettiğiniz...

Kur’an ve sünnet 0

Kur’an ve sünnet

Sual: (Kur’an ve Sünnet varken mezheplere uyulmaz. Şahsen ben Allah’ın kelamını hiçbir mezhep âliminin sözüne değişmem. Onun için self servis yaparım, kendim pişirir kendim yerim. Kur’an varken başka şeye ne ihtiyaç vardır? Hadisler de...

Kur’andan başka delil var mıdır? 0

Kur’andan başka delil var mıdır?

Sual: (Kur’andan başka kaynak tanımam, benim için sadece Kur’an delildir. Meal okuyup onunla amel ederim) diyenler haklı değil midir? Allah’ın kitabı yetmiyor mu, başka kaynağa ne ihtiyaç var?CEVAPBunu söyleyen kimsede, zerre kadar samimiyet yoktur....

Kur’anda her şey açık değildir 0

Kur’anda her şey açık değildir

Sual: Hadisler olmadan Kur’anla amel edebilir miyiz?CEVAPHadis-i şerifler olmadan Kur’an-ı kerimle amel etmek mümkün olmadığı gibi, mezhepler olmadan da hadis-i şeriflerle amel etmemiz mümkün olmaz. İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:İmam-ı Beyheki Delail kitabında şöyle...

Kur’anda çelişki olmaz 0

Kur’anda çelişki olmaz

Ateist diyor ki:Sual: Kur’anın bazı âyetleri niye çelişkilidir? CEVAPBir karıncayı yaratmaktan aciz birinin, kâinatı bir nizam içinde yaratan ve devam ettiren Yaratıcıya böyle söylemesi ne kadar ahmaklıktır. Bu koca kâinatı görüyorlar da, bunun bir...

Dinlemek daha sevabdır 0

Dinlemek daha sevabdır

Sual: Kur’an-ı kerimi okumak mı, yoksa dinlemek mi daha çok sevabdır?CEVAPKur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farz-ı kifayedir. Sünnetin sevabı, farzın yanında denizde damla bile değildir. Din kitaplarında bildiriliyor ki: 1- Kur’an-ı kerimi dinlemek...

Mucizelerin en büyüğü 0

Mucizelerin en büyüğü

Sual: Peygamber efendimizin mucizelerinin en büyüğü nedir?CEVAPKur’an-ı kerimdir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur’an-ı kerimin nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir âyetin benzerini söyleyememişlerdir. İ’cazı ve belagati insan sözüne benzemiyor. Yani, bir...