Etiket: hz. Osman

0

Hz.Osman,Talha B.Ubeydullah, Halid B.Sad İslam’a Girmeleri

Hz.Osman,Talha B.Ubeydullah, Halid B.Sad İslam’a Girmeleri HZ. OSMAN, MÜSLÜMANLAR SAFINDA Resûli Ekrem Efendimiz, henüz açıktan halka peygamberliğini ilân etmemişti. Bu devrede de, Hz. Bekir, son derece büyük bir cehd ve gayretle samimî dostlarına İslâmiyeti...

0

İfk Hadisesi

İfk Hadisesi Zahiren îman etmiş görünüp hakikatte îman etmemiş münafıklar güruhu, her zaman her fırsatta Resûli Ekrem Efendimizi ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Bu maksatlarında muvaffak olmak için de ellerinden gelen...

Osman-ı Zinnureyn 0

Osman-ı Zinnureyn

Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe. Hazret-i Osman, Müslüman olmadan önce ticâretle uğraşırdı. Zengin bir tüccârdı. Cemiyette, sevilen, sayılan bir kimseydi. İ’tibârı yüksek idi. Hazret-i Ebû Bekir’in de arkadaşı, yakın dostu idi. Önemli işlerinde ona...

047 0

Hazret-i Osman-ı Zinnureyn

Hazret-i Osman (radıyallahü teâlâ anh), Peygamber efendimizin damadıdır. Eshab-ı kiramın büyüklerinden, Cennet ile müjdelenen on kişinin ve halifelerin üçüncüsüdür. İman edenlerin beşincisidir. Orta boylu, buğday benizli, şânlı bir zat idi. Hazret-i Ebu Bekrin topladığı...