Etiket: hz. omer

0

Medine’ye Hicret’in Başlaması Ve Hz. Ömer’in Hicreti

Medine’ye Hicret’in Başlaması Ve Hz. Ömer’in Hicreti MEDİNE’YE HİCRETİN BAŞLAMASI Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe Bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yepyeni emniyetli bir saha açıyordu. İnançlarını burada serbestçe söyleyebilecek,...

0

Müslümanların Sadâkat İmtihanı

Müslümanların Sadâkat İmtihanı Sahabîler, çok arzuladıkları hâlde, Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret ve tavaftan alıkonmuşlardı. Bunun yanında, Hz. Resûlullah anlaşmayla, görünüşte aleyhlerinde olan birtakım ağır hükümlerine gereği gibi nüfuz edemediklerinden dolayı bu durum, sahabîlerin son derece...

0

Hudeybiye Anlaşmasına Kısa Bir Bakış

Hudeybiye Anlaşmasına Kısa Bir Bakış Kendilerini Kabe’yi ziyarete ve tavafa hazırlamış olan, hakikate ve doğruluğa müştak sahabîler, maddelerin dış görünüşüne bakıp, Hudeybiye Muahede ve Musalahasının aleyhlerinde olduğu kanaatine varmışlardı. Fakat, zamanla sulhun müsbet neticeleri...

0

Tebük Gazası

Tebük Gazası (Hicret ‘in 9. senesi Receb ayı / Milâdi 630)Hicret’in 9. senesi, İslâm’ın Arabistan Yarımadasında bütün haşmetiyle yayıldığı senedir. Bir taraftan dalga dalga insanlar Medine’ye gelerek Resûli Ekrem’e İslâmiyet üzerine bîat ediyor, diğer...

0

Vefattan Sonra

Vefattan Sonra Hâtemû’lEnbiya Efendimizin pâk ruhları artık Alâyı İlliyyin’e [En Yüksek Makama] yükselmişti. Ezvacı Tâhirat, üzerine bir örtü örttüler ve feryada başladılar! O sırada annesi tarafından “Hz. Resûlullah’ın son anlarını yaşadığını” haber alan Hz....

Yârimi benim katıma getirin 0

Yârimi benim katıma getirin

Yârimi benim katıma getirin Bir yahudi olan Ebu Lülü, Mugire tebni Şubenin kölesi idi. Efendisini Hazret-i Ömer’e gelip şikayet etti. Efendim benden haddimden fazla harc ister, dedi. Hazret-i Ömer buyurdu ki, ne miktar ister....

Ömer, davasının eri imiş 0

Ömer, davasının eri imiş

Ömer, davasının eri imiş Resulullah efendimiz, bir gün meclis-i şeriflerinde kabir azabını, Münker ve Nekir’in nasıl heybet ile gelip sual ettiklerini anlatıyordu. Hazret-i Ömer, ya Resulallah! Biz kabre girdikten sonra, bu akıl bize verilip,...

Üstünlükte ikinci odur 0

Üstünlükte ikinci odur

Hazret-i Ömer (radıyallahü teâlâ anh), Peygamber efendimizin kayınpederidir. Hafsa validemiz onun kızıdır. Hayatta iken Cennet ile müjdelenmiş on kişiden ikincisi olup, Hazret-i Ebu Bekir’den sonra eshab-ı kiramın en büyüğü, başka bir ifade ile, Peygamberlerden...

Hazret-i Ömer Cennetliktir 0

Hazret-i Ömer Cennetliktir

Sual: Hazret-i Ömer’in Cennetlik olmasının sebebi nedir?CEVAPBir değil, birçok sebebi vardır:1- Eshab-ı kiramdan olduğu için Cennetliktir. İki âyet-i kerime meali:(Eshabın hepsine, Hüsnayı [Cenneti] söz veriyorum.) [Hadid 10] (Allah, Eshabın hepsine Cenneti söz verdi.) [Nisa...