Etiket: hz. ali

0

Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi ve Hz.Ali’yi Yanına Alması

Zeyd Bin Harise’yi Azad Etmesi ve Hz.Ali’yi Yanına Alması Zeyd b. Harise, Kelb Kabîlesne mensuptu. Henüz sekiz yaşlarında küçük bir çocuk iken, annesiyle beraber gittiği akrabalarının yanında, bir başka kabilenin baskını sırasında esir alınmıştı....

0

Hz.Hatice, Hz. Ebubekir ve Hz.Ali’nin Müslüman Oluşu

Hz.Hatice, Hz. Ebubekir ve Hz.Ali’nin Müslüman Oluşu İLK MÜSLÜMAN: HZ. HATİCE Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kutsî risâlet vazifesini yüklenmişti. Ancak, bu ağır ve büyük vazifenin...

0

Hicretin 2. Senesinin Diğer Mühim Bazı Hadiseleri

Hicretin 2. Senesinin Diğer Mühim Bazı Hadiseleri Ramazan Orucunun Farz Kılınması Ramazan orucu, kıblenin Kabe tarafına çevrilişinden bir ay sonra, Peygamberimizin Medine’ye hicretinin 18. ayının başlarında, Şaban ayında farz kılındı. Bu hususta indirilen âyetlerde...

0

İfk Hadisesi

İfk Hadisesi Zahiren îman etmiş görünüp hakikatte îman etmemiş münafıklar güruhu, her zaman her fırsatta Resûli Ekrem Efendimizi ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Bu maksatlarında muvaffak olmak için de ellerinden gelen...

Hazret-i Aliyyül Mürteda 0

Hazret-i Aliyyül Mürteda

Hazret-i Ali (radıyallahü teâlâ anh), Resulullahın damadı, Hazret-i Ömer’in kayınpederidir. Resulullahın amcası Ebu Talibin oğludur. İslam halifelerinin ve ismen Cennetle müjdelenen on kişinin dördüncüsüdür. Ehl-i beytin birincisidir. Allahü teâlânın aslanı idi. Çeşitli hadis-i şeriflerde...