Etiket: hz. aise

0

Medine ve Ahalisi

Medine ve Ahalisi Resûli Ekrem Efendimizin hicretiyle, Medine, “İslâm merkezi” hâline gelmiş oluyordu. Bu bakımdan, o zamanki Medine ve ahalisi hakkında kısaca malûmat vermekte fayda vardır. Şimdiki gibi o zaman da Medine, Arabistan Yarımadasının...

0

Efendimizin Ev Halkını Mekke’den Getirtmesi

Efendimizin Ev Halkını Mekke’den Getirtmesi Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, hanımı Hz. Şevde, kızları Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Zeyneb ile nişanlısı Hz. Âişe’yi Mekke’de bırakmak zorunda kalmıştı. Mescid-i Nebevî inşa edilip bitişiğine Hâne-i Saadet yapılınca,...

0

İfk Hadisesi

İfk Hadisesi Zahiren îman etmiş görünüp hakikatte îman etmemiş münafıklar güruhu, her zaman her fırsatta Resûli Ekrem Efendimizi ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Bu maksatlarında muvaffak olmak için de ellerinden gelen...

Hazret-i Âişe-i Sıddıka 0

Hazret-i Âişe-i Sıddıka

Hazret-i Âişe (radıyallahü teâlâ anha), Resulullah efendimizin en sevgili hanımıdır. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazret-i Ebu Bekir’in kızıdır. Çok akıllı, zeki, âlime, edibe ve afife ve saliha idi. Hafızası pek kuvvetli olduğu...