Etiket: halid bin velid

0

Uhud Harbinin Seyrini Değiştiren Hadise

Uhud Harbinin Seyrini Değiştiren Hadise Düşman ikiye bölünüp sür’atle harb yerinden uzaklaşırken, mücâhidler de geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Ayneyn Tepesinde vazifeli okçular ise, Uhud Meydanındaki manzarayı seyrediyorlardı. Bu arada, okçularda, yerlerinden ayrılıp...

0

Mute Muharebesi

Mute Muharebesi (Hicret ‘in 8. yılı Cemaziyelevvel ayı / Milâdî 629) Peygamber Efendimiz, sâdece büyük devletlerin hükümdarlarını mektuplar ve elçiler göndererek İslâm’a davet etmekle kalmamış, aynı zamanda onlara peyk ve tâbi durumunda bulunanlara da...

0

Veda Haccı

Veda Haccı (Hicret ‘in 10. senesi Zilhicce ayı / Milâdî 632 Mart) Hicret’in 10. yılı Zilkade ayı idi. Bu tarihte, Resûl-i Kibriya Efendimiz, hacc için hazırlandı. Medine’deki Müslümanlara da haccetmek üzere hazırlanmalarını emir buyurdu....

0

Hâlid Bin Velid

Allahın kılıcı lâkabı ile tanınan kumandan Sahâbî. Hâlid bin Velid, Kureyş arasında süvâriliği ve askerliği ile tanınırdı. Bedir ve Uhud savaşlarında henüz Müslüman olmadığından düşman birliklerinden birinin kumandanıydı. Hudeybiye’de de düşman tarafında idi. Kardeşi...