Etiket: Ebu hureyre

0

Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması

Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması Allah rızası için her şeyini geride bırakıp Medine’ye hicret etmiş bulunan Muhacir Müslümanlara, Medineli Müslümanlar (Ensâr) muhabbet ve samimiyetle kucaklarını açmışlardı. Ellerinden gelen her türlü yardımı onlardan esirgememişlerdi, esirgemiyorlardı....

0

Ashabı Suffa

Ashabı Suffa Kıble, henüz Kabe tarafına çevrilmeden önce idi. Mescid-i Nebevî’nin kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve sundurma yapıldı. Buna “suffa” denilirdi. Burada kalan Müslümanlara da “Ashab-ı Suffa” ismi verildi. Mescid-i Şerifin suffasında...

0

Umman ve Bahreyn Hükümdarlarının Müslüman Oluşu

Umman ve Bahreyn Hükümdarlarının Müslüman Oluşu UMMAN HÜKÜMDARININ VE KARDEŞİNİN İSLÂM’A DAVET EDİLİŞİ (Hicret ‘in 8. senesi Zilkade ayı) Peygamber Efendimiz, Mekke’nin fethi ve Huneyn muzafferiyetinin verdiği sevinç ve huzur içinde ashabıyla Medine’ye dönmüştü....

Hazret-i Ebu Hüreyre’nin çok hadis rivayet etmesi 0

Hazret-i Ebu Hüreyre’nin çok hadis rivayet etmesi

Sual: Bir arkadaş, Nehcül-belaga şerhinden bir kaynak gösterip, Ebu Hüreyre’ye güvenilmeyeceğini söyledi. Ebu Hüreyre Sahabi değil mi?CEVAPNehc-ül-belaga kitabını Bir Yahudi dönmesi olan Ali Mürteda’nın kardeşi, Radi isminde bir Şii’nin yazmış olduğunu, İslam âlimleri ittifakla...

0

Ebû Hüreyre

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî. Ebû Hüreyre Hicretin 7. senesinde Müslüman oldu. Gençliğinde fakîrlik ve sıkıntı içinde yaşamıştır. Müslüman olduğunda 30 yaşını geçmişti. Yemen’deki Devs kabîlesinin ileri gelenlerinden ve meşhûr şâir olan...

Hazret-i Ebu Hüreyre 0

Hazret-i Ebu Hüreyre

Hazret-i Ebu Hüreyre (radıyallahü teâlâ anh), eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Adı Abdurrahman’dır. Eshab-ı kiram arasında Abdullah bin Ömer’den sonra, en çok hadis bilen budur. Yemen’in Devs kabilesindendir. Künyesi Ebu Hüreyre’dir. Resulullah efendimiz, bir gün eteğinde...