Etiket: Amr bin as

0

Beni Mürre, Zatü’sSelasil ve Sifü’lBahr Seferleri

Beni Mürre, Zatü’sSelasil ve Sifü’lBahr Seferleri (Hicret ‘in 8. senesi Sefer ayı) Hendek Muharebesinde, Müslümanları muhasara altına alan Ebû Süfyan b. Harb kumandasındaki 10 bin kişilik ordunun 400’ünü Benî Mürreler teşkil etmişlerdi;696 ayrıca, Resûli...

0

Umman ve Bahreyn Hükümdarlarının Müslüman Oluşu

Umman ve Bahreyn Hükümdarlarının Müslüman Oluşu UMMAN HÜKÜMDARININ VE KARDEŞİNİN İSLÂM’A DAVET EDİLİŞİ (Hicret ‘in 8. senesi Zilkade ayı) Peygamber Efendimiz, Mekke’nin fethi ve Huneyn muzafferiyetinin verdiği sevinç ve huzur içinde ashabıyla Medine’ye dönmüştü....

Amr Bin Âs 0

Amr Bin Âs

Meşhûr Arab dâhîlerinden. Önceleri kabîlesine uyarak, İslâm aleyhinde çalışan Amr bin Âs, sonra yaptıklarına pişman olarak Müslüman oldu. Yaptıklarını ve Müslüman olmasını kendisi şöyle anlatır: Hendek savaşından döndükten sonra, ba’zı ileri gelen kişileri topladım....