Türk dili bozuluyor 0

Türk dili bozuluyor

Sual: Bir sürü uydurma kelime çıkardılar. Bunlar Türk dilini bozuyorlar. Bazı örneklerle zararlarını açıklar mısınız?CEVAPÇok kimse, yanlış olarak, meşhur oldu yerine, şöhret oldu, geçen yıl yerine, geçtiğimiz yıl, ucuzluk yerine, şok indirim veya mucize...

Ahlakı bozma gayretleri 0

Ahlakı bozma gayretleri

Sual: Ahlakımızı bozma gayretleri dilimizde nasıl anlaşılır? Birkaç örnek verir misiniz? CEVAP Ahlakımızı çökertmek için, aile mefhumunu kaldırma, rezaletleri meşru gibi, meşru olanları da kötü gibi gösterme gayretleri devam etmektedir. Hırsızlık, fuhuş, kumar, esrarkeş...

Her ilmin tâbirleri olur 0

Her ilmin tâbirleri olur

Sual: Tam İlmihal kitabını okuyorum, ama dili çok ağır. Niye rükû, secde, tekbir gibi yabancı sözcükler kullanılmış ki? Bunların Türkçesi niye yazılmıyor?CEVAPO kelimelerin Türkçesi olmaz. Her işte, her meslekte, her ilimde o ilme has...

Dini tabirleri değiştirmek 0

Dini tabirleri değiştirmek

Sual: Kelimeleri yanlış kullanmanın veya dini tabirleri değiştirmenin mahzuru olur mu?CEVAPKelimeleri yanlış kullanmak belki hoş görülebilir. Fakat dini tabirleri bozmak asla hoş görülmez. Çünkü bir söz insanı kâfir edebilir. Dini kelimeleri yerli yerinde kullanmamak...

Bazı dini kelimelerin açıklamaları 0

Bazı dini kelimelerin açıklamaları

Sual: Bid’at, caiz gibi kelimeleri anlayamıyorum. Bunların bir kısmını yazdım. Açıklarsanız, dini yazı okurken bakarım.CEVAPHer ilim, ıstılahları [deyimleri] ile öğrenilir. Bu bakımdan Türkçesi olmayan kelimeleri öğrenmeniz şarttır. Bildirdiğiniz kelimelerin açıklamaları şöyle:Abid: İbadetle meşgul olan....

Saygı ifadeleri 0

Saygı ifadeleri

Sual: Aşağıdaki ifadelerin anlamları nedir? Kimler için kullanılır?CEVAPAnlamları ve kimler için kullanıldığı karşılarına yazılmıştır:Hazret: Saygı ifadesi olarak, Allahü teâlâ, Peygamberler ve âlimler için kullanılır. Hak teâlâ hazretleri, Hazret-i Âdem, imam-ı azam hazretleri, Hazret-i Mevlana...

Esah, Sahih, Müftabih, Mu’temed 0

Esah, Sahih, Müftabih, Mu’temed

Esah: Bir meselenin hükmü hakkında müctehid âlimlerin kavillerinden en doğru olanı, demektir. Esah, sahih’ten daha kuvvetlidir. Bir misal: Suyu arayıp bulamayan kimse, teyemmüm edip namazını kıldıktan sonra, suyu görse, bu husus ihtilaflı ise de,...

Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye 0

Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye

Sual: Farzın ve sünnetin ayn ve kifaye olanı vardır. Ayn ve kifaye ne demektir?CEVAPBunlar bir terimdir. Farz-ı ayn ve sünnet-i kifaye gibi birleşik olarak kullanılır.Farz: Dinimizin, yapılmasını açık ve kesin olarak emrettiği şeylerdir. Farzları...

İbadet ve taat ne demektir 0

İbadet ve taat ne demektir

Bir ilmi öğrenmek isteyen, o ilme ait kelime ve deyimleri bilmesi gerekir. Allahü teâlânın rızasına kavuşmak ve sevap kazanmak niyeti ile farzları, sünnetleri yapmaya ve haramlardan ve mekruhlardan kaçınmaya [İslam hükümlerini] yerine getirmeye ibadet...

Caiz ne demektir 0

Caiz ne demektir

Sual: Caizdir demek helaldir demek midir? Eğer böyle ise neden “Caiz” yerine “Helal” veya “Caiz değildir” yerine “Haramdır” denmiyor? CEVAP Caiz kelimesi, cümlede kullanıldığı yere göre çeşitli manalara gelir: 1- Caiz, genel olarak ruhsat...