0

Evliyalar Ansiklopedisi Pdf İndir

Yazar: İhlâs Gazetecilik Özet: Bu Ansiklopedimizde, İslâmiyetin başlangıcından yakın zamâna gelinceye kadar, muhtelif asırlarda ve değişik coğrafî bölgelerde, bilhassa bugünkü Anadolu topraklarında yaşayan ilim, irfân, ahlâk ve fazîlet sâhibi âlim ve velîlerden bir demet...

0

Molla Hüsrev Hz – Büyük Mükafat

Molla Hüsrev Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, üçüncü Osmanlı şeyhulislâmı ve velî. İsmi, Muhammed bin Feramuz (Feramerz)’dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası, bir Fransız subayı iken müslüman olmuştur. Kızını...

0

Osman Bedrettin Hz – Çile Çiçekleri

OSMAN BEDREDDİN ERZURUMİ 1858 (H.1274)’de Erzurum’da doğdu.1922 (H.1340) senesinde Harput’ta vefât etti. Kars’ta üçüncü tabur imâmlığı yapması sebebiyle İmâm Efendi lakabıyla tanındı. Asıl ismi, Osman Bedreddîn’dir. Babası Seyyid Selman Sükûtî’dir. Küçüklüğünde babasının eğitim ve...

0

Rabia-i Adviyye Hz – Hazreti Rabia

İlk Kadın evliya Hz.Rabia-tül Adeviyye Hz.Rabia-tül Adeviyye hayatı Tabiin devrinde yetişen büyük hanım evliyalardandır. Dünyaya düşkün olmaması ve ibadetleriyle meşhur bir hanımdır. Basrada doğdu. Ailenin dördüncü çocuğu olduğundan ismini bu manaya gelen RABİA koydular....

0

Veysel Karani Hz – Sonsuzluğun İki Yakası

Peygamber efendimiz zamânında yaşamış büyük velî. İsmi Üveys bin Âmir el-Karnî’dir. Yemen’in Karn köyünde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 657 (H.37) târihinde şehîd edildi. Peygamber efendimizin sağlığında müslüman oldu. Fakat görmediği için Sahâbî olamadı. Peygamber...