Resulullah seni takdim etmiştir 0

Resulullah seni takdim etmiştir

Resulullahın son hastalığında, vefatları yaklaştığında, cümle eshab-ı kiram hüzünlü ve telaşlı idiler ve muzdarip oldular. Lakin Hazret-i Ebu Bekir, tamam ilmi, sekinesi ve hilmi ve fadlı, aklı ve tedbiri sebebi ile, o fitnelerde ve...

Rızasına uygun olanı versin 0

Rızasına uygun olanı versin

Ebu Bekri Sıddık son hastalığında buyurdu ki:Hilafeti kime bırakacağım konusunda, tekrar istihare ettim. Allah’tan diledim ki, bana rızasına uygun olanı versin. Bilirsiniz yalan söylemem. Hiçbir akıllı kimse de Allah’a kavuşma vaktinde [yani ölüm anında]...

Kimin itikadı böyle değil ise 0

Kimin itikadı böyle değil ise

Cabir bin Abdullah anlatır: Bir bedevi Hazret-i Ali’nin huzuruna gelip dedi ki: Ya emir-el müminin! Bana Ebu Bekir’den haber ver ki, o Cennette midir? Hazret-i Ali bundan dolayı üzülüp, buyurdu ki:Ya arabi, keşke, anan...

Ramazan Ayını Değerlendirmek 0

Ramazan Ayını Değerlendirmek

Büyük arif İmâm-ı Rabbânî (k.s) yazdığı bir mektupta ramazan ayının, Kur’ân-ı Kerîm ile tam bir münasebeti olduğunu, Kur’ân-ı Kerîm’in bu ayda indiğini, “Ramazan ayı, Kur’an’ın indirildiği aydır” (Bakara, 2/183) âyet-i kerimesinin bunu doğruladığını söylemiş...

Zenginlik ve Fakirlik 0

Zenginlik ve Fakirlik

Sual: Yoksul bir ülkede zenginlerin milyarlar sarf ederek villalar yaptırması israf ve haram değil midir?CEVAPZekatını fakirlere veren ve alın teri ile helalinden kazanan kimsenin villa, köşk yaptırması haram değildir, helal ve makbuldür. Asıl uygun...

İntihar etmek 0

İntihar etmek

Sual: Düşmanın işkence ve tecavüzüne maruz kalacağını bilenin kendini ve yakınlarını öldürmesi veya acı duymamak için uyku hapı ile intihar etmesi günah mı?CEVAPHastalık ve dünya sıkıntılarından kurtulmak için ölümü istemek caiz değildir. Fakat dindeki...

Nazar haktır 0

Nazar haktır

Sual: (Görülmeyen şeylere, mesela nazara inanmak yanlıştır. Sadece, sevgisiz bakan bir göz, insanı yorar) diyenler çıkıyor. Nazar hak değil mi?CEVAPNazar haktır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza...

Dert ve belaların geliş sebebi 0

Dert ve belaların geliş sebebi

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor:Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin...