Kategori: Sünnet ve bid’at nedir

Sünnet nedir? 0

Sünnet nedir?

Sual: Sünnet ne demektir?CEVAPSünnet kelimesi yerine göre, farklı anlamlarda kullanılır:1- Kitab ve sünnet ifadesindeki sünnet, hadis-i şerifler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allah’ın kitabına, Peygamberin sünnetine sarılırsanız hiç sapıtmazsınız.) [Hakim]2- Farz ve sünnet ifadesindeki...

Sünnet çeşitleri nelerdir? 0

Sünnet çeşitleri nelerdir?

Sual: (Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadis-i şerifini âlimlerimiz nasıl açıklamışlardır?CEVAPPeygamber efendimizin kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere (Sünnet) denir. Sünnet ikiye ayrılır:1- Sünnet-i hüda2- Sünnet-i zevaid 1-Sünnet-i hüda: Buna sünnet-i müekkede de denir....

Sünnete uymanın önemi 0

Sünnete uymanın önemi

Sual: Sağ veya sol ayakla girilir, sağdan başlanır, teke riayet edilir gibi şeylere önem vermenin iyi olduğu söyleniyor. Bunları yapmazsak günah mı olur? Ne diye bu konular üzerinde duruluyor?CEVAPBunlara âdetle ilgili sünnet denir. Bunları...

Bid’at nedir, ne değildir 0

Bid’at nedir, ne değildir

Sual: Bid’at nedir?CEVAPBid’at, sonradan çıkarılan şey demektir. Bunlar ya âdette olur veya ibadette olur. Âdette bid’at, sevap beklenilmeden, dünya menfaati için yapılan şeylerdir. Âdette bid’at, bir ibadeti bozmazsa veya dinin yasak ettiği bir şey...

Bid’at ve bid’at ehli olanlar 0

Bid’at ve bid’at ehli olanlar

Sual: Bid’at kaç türlüdür?CEVAPResulullah efendimizin ve Onun dört halifesinin zamanlarında dinde olmayan bir inanışı, bir işi, bir sözü ortaya çıkarmak ve böyle bir bozukluğu yaymak ve bundan sevap beklemek yasak edilen bid’at olur. Bid’at...

Bid’at ehli ile dostluk kurmak 0

Bid’at ehli ile dostluk kurmak

Sual: Bid’at ehliyle dostluk kurmakta mahzur var mı?CEVAPBid’at ehliye arkadaşlık yapmak caiz değildir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:İyi biliniz ki, bid’at ehli ile konuşmak, kâfirle arkadaşlık etmekten, kat kat daha fenadır. Bid’at ehlinden yılandan,...

Bid’at ehlinin ibadeti 0

Bid’at ehlinin ibadeti

Sual: Bid’at ehlinin amelinin kabul olmayacağına dair hadis var mıdır? Bunun uydurma olmadığını nasıl bileceğiz?CEVAPİctihad ictihadla nakzedilmediği gibi, bir âlim başka bir âlimin kitabındaki hadise uydurma demekle o hadis öteki âlime göre de uydurma...

Sahih olmakla kabul olmak nedir 0

Sahih olmakla kabul olmak nedir

Sual: Sahih olmakla kabul olmak aynı mıdır?CEVAPSahih olan bir ibadet, kabul olmayabilir. Mesela çaldığı ceket ile namaz kılan kimsenin namazı sahihtir, namaz borcundan kurtulur. Fakat sevabı noksan olur. Diğer bütün günahlar da böyledir. Mesela,...

Bid’at, sünnet ve farklı ictihad 0

Bid’at, sünnet ve farklı ictihad

Sual: İmam-ı Rabbani, namaza dururken niyeti dil ile söylemek bid’at der. Bid’ati hasene’yi kabul etmez. Şimdi, dil ile niyet eden bid’at mi işlemiş oluyor? Bid’ati hasene diyen âlimler yanlış yolda mıdır?CEVAPFarklı ictihad rahmettir. Âlimin...