Kategori: Mezhepsizleri tanımak için

Mezhepsizlerin fikirlerinden bazıları 0

Mezhepsizlerin fikirlerinden bazıları

Sual: … isimli yazarın sapık görüşlerini bildirirseniz, o kimseye inananlara gösterip sapık yoldan çevirmek istiyorum. Ne gibi sapık yönleri vardır?CEVAPBir sapığın sapıklıkları normal görülüyor ki, peşinden giden insanlar oluyor; fakat o görüşlerin sapıklık olduğunu...

Dinimizi yıkma planları 0

Dinimizi yıkma planları

Sual: Dinimizi yıkmak isteyenlerin uyguladıkları belli başlı planları nelerdir?CEVAPPlanları çoktur. Fakat özellikle şu yollarla saldırıyorlar: Âlimlere olan itimadı yıkmak, Mezhepleri birleştirerek herkesi mezhepsiz yapmak, Eshab-ı kirama olan itimadı sarsmak, halifeleri gözden düşürmek, kapalı ictihad...

Mezhepsiz kime denir 0

Mezhepsiz kime denir

Sual: Din kitabı yazarak dine hizmet etmiş şahıslara, belli bir mezhebe bağlanmadı diye mezhepsiz diye hakaret ve iftira etmek doğru mu?CEVAP(Mezhepsiz) tabiri dini bir tabirdir. Hakaretle falan alakası yoktur. Dini olmayana dinsiz, aklı olmayana...

Önce temel bilgi gerekir 0

Önce temel bilgi gerekir

Bazı okuyucular, İbni Teymiye’nin veya İbni Sebe’nin yanlış görüşlerinin neler olduğunu soruyorlar. Mesela, (İbni Teymiyeci bir arkadaşımız var. İbni Teymiye’nin hatalarını bildirin de arkadaşımızı vazgeçirelim) diyorlar. Abduh’u, Kardavi’yi veya daha başkalarını soruyorlar. Bunların yolundan...

Bölücüleri dışlamak ve lanetlemek 0

Bölücüleri dışlamak ve lanetlemek

Reşat Halife’ye elçi [Peygamber] diyen mürted birisi bir Müslümana şunları diyor:(Dünyada bir milyar müslüman var deniyor da; ama siz grupları dışlıyorsunuz. Vehhabilere, rafizilere, haricilere, mutezileye, cebriyeye sapık diyorsunuz, bunları düştünüz mü bu sayıdan? Bahaileri,...

Kötüye kötü, kirliye pis demek 0

Kötüye kötü, kirliye pis demek

Sual: Ölü diri bir çok İslam âlimi mezhepsiz diye kötüleniyor. Bid’atçi, eshab düşmanı deniyor, mason deniyor, böylece gıybetleri yapılıyor. Niye böyle yapıyorlar, gıybetleri caiz mi?CEVAPGıybet büyük günahtır, caiz değildir. Hele gerçek âlimleri kötüleyen kâfir...

Kâfir olmak bir ayrıntı mıdır? 0

Kâfir olmak bir ayrıntı mıdır?

Sual: Yazarlar tenkit edilirken aşırı gidiliyor. Her insanın hatası olur. Mesela, (Altın yüzük ve ipek erkeğe de helal diyor, dalak yemek haram diyor, düşük faize cevaz veriyor, Allah’ın özel müdahalesinden bahsediyor, Allah’ı acizlikle suçluyor,...

Doğru gibi görünen yanlışlar 0

Doğru gibi görünen yanlışlar

Sual: (Peygamber tanrı değil ya, o da insan) veya (Âlimler de peygamber değil ya, onlar da insan, mesela İmam-ı a’zam da hata eder) demek doğru mudur?CEVAPKötülemek maksadıyla söylenen böyle sözler, doğru da olsa yanlıştır....

Tenkitler ilmi olmalı 0

Tenkitler ilmi olmalı

Sual: Eleştirilerin bir ölçüsü var mı?CEVAPTenkitler ilmi olmalı, yani muteber bir esere dayanarak yazılmalı. Hakaret maksadı ile olmamalıdır. Çeyrek asırdan fazla yazıyorum, şimdiye kadar ciddi, ilmi bir tenkide rastlamadım. Kimi hakaret ediyor, kimi de...

Tarihselciler ne yapmak istiyor 0

Tarihselciler ne yapmak istiyor

Sual:Tarihsellik nedir, tarihselciler ne yapmak istiyor?CEVAPDinde reform gibi, tarihselcilik de, Hıristiyan Batı kültürünün problemlerini çözmek için ortaya atılmış bir metot iken, mezhepsizler ve dinsizler Müslümanlıkta da uygulamak istiyorlar. “Hıristiyanlıkta nasıl Luther dinde reform yapmışsa,...