Kategori: İmanda itikadda tek mezhep vardır

İslamiyet’te ilk itikad ayrılıkları 0

İslamiyet’te ilk itikad ayrılıkları

Sual: İslamiyet’te ilk itikad ayrılıkları nasıl başladı?CEVAPİslamiyet’te ilk itikad ayrılıkları, Hazret-i Osman’ın şehit edilmesi hadisesinden sonra, Abdullah ibni Sebe adındaki münafık olan bir Yahudinin ortaya çıkması ile başlamıştır. Müslümanların saf ve berrak imanlarını bozmak...

Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan 0

Ehl-i sünnet itikadını ortaya koyan

Sual: Yazılarınızda hep ehl-i sünnet itikadının öneminden bahsediyorsunuz. Bu itikadı ortaya koyan kimdir?CEVAPEhl-i sünnet itikadını ortaya koyan Resulullah efendimizdir. İman bilgilerini Eshab-ı kiram bu kaynaktan aldılar. Tâbiin-i izam da bu bilgilerini, Eshab-ı kiramdan öğrendiler....

İmanda, itikadda tek mezhep vardır 0

İmanda, itikadda tek mezhep vardır

Sual: İtikadda kaç mezhep vardır?CEVAPİmanda, itikadda tek bir mezhep vardır. Bu mezhep Ehl-i sünnet vel-cemaat mezhebidir. Çünkü İslamiyet, bütün insanlara yalnız bir tek imanı ve itikadı emretmektedir. Bu imanın esaslarını ve nasıl itikad edileceğini,...

Sahabenin mezhebi nedir 0

Sahabenin mezhebi nedir

Sual: Bazı kimseler, (Peygamber, ne Hanefi, ne de Şafii idi, Sünni de değil idi) diyor. Sünnet ne demektir?CEVAPDemek ki mezhep de, sünnet de, bilinmiyor. Askerlikte, kara, hava ve deniz kuvvetleri vardır. Genel kurmay, karacı,...

Dört mezhepten birine uyulmazsa 0

Dört mezhepten birine uyulmazsa

Sual: (Mezhep imamına uymak, Allah’ı ve Resulünü bırakıp kula kul olmak demektir. Müslümanlar, müctehidleri peygamber kadar yükselttiler, Kur’andan ayrılıp, “müctehidin sözü varken Kur’anla amel edilmez” dediler. Sonra gelen âlimlere kıymet vermediler. Halbuki, sonra gelen...

Mezhepsizlik şu’rası 0

Mezhepsizlik şu’rası

Sual: Bir yabancı yazar, “Teknolojinin ilerlediği günümüzde yeni fen vasıtaları çıktı, devir değişti. Yeni olaylarla karşılaşıyoruz. Yeni ictihad gerekir. Ancak müctehid olmadığı için, İslam ülkelerinden davet edilecek kalabalık bir kuruldan, bir ictihad şu’rası kurulmalıdır....

Ehl-i kıble ve ehl-i sünnet olmak için 0

Ehl-i kıble ve ehl-i sünnet olmak için

Sual: Günah işleyen müslümanlara kâfir denir mi, onlara lanet edilir mi?CEVAPGünah işleyen müslümana kâfir denmez. Çünkü Ehl-i sünnete göre, bir insan günah işlemekle kâfir olmaz. Bazı bid’at fırkaları, günah işleyene, kendileri gibi düşünmeyen müslümanlara...

Ehl-i sünnet vel cemaat 0

Ehl-i sünnet vel cemaat

Sual: Doğru olan, sadece Ehl-i sünnet vel cemaat fırkası mıdır?CEVAPEvet, sadece Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak...

Doğru yolda olmanın şartları 0

Doğru yolda olmanın şartları

Sual: Çeşitli cemaatler, birbirlerinden farklı şeyler söylüyorlar, birinin helal dediğine diğeri haram diyor, birinin sünnet dediğine diğeri bid’at diyor. Hangi cemaat daha uygundur?CEVAPHadis-i şeriflerde, Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında olmak ve salihleri sevip onlarla...