Kategori: Dinde nakil esastır

Dinde nakil esastır 0

Dinde nakil esastır

Sual: Aklıma uymayan dini hükümlere uymam gerekir mi?CEVAPDinde aklın yani şahsi görüşlerin yeri yoktur. Dinde nakil esastır. Akla göre din olmaz. İslamiyet, nakle dayanan, selim akıl dinidir. Selim akıl, yanılmayan akıldır. Birinin aklına uygun...

Dinimiz bir düşünce, görüş değildir 0

Dinimiz bir düşünce, görüş değildir

Sual: Özellikle Mısırlı, Suriyeli bazı yazarlar ile onların etkisinde kalan kimseler, İslam dini yerine, “İslam nazariyesi” “İslam düşüncesi”, “İlahi şuur”, “İlahi görüş birliği” tabirlerini çekinmeden kullanıyorlar. Acaba bunlar müsteşrikler gibi, İslamiyet’in semavi din olduğuna...

Alıştıra alıştıra dini bozmak 0

Alıştıra alıştıra dini bozmak

Gazetelerde çıkan habere göre, eski din görevlilerinden birisi, ara sıra çıkışlar yaptığı gibi, yine (Kur’anda beş vakit namaz yok, üç vakit var. İslamiyet kolaylık dinidir. Hiç kılmamaktansa üç vakit kılmak daha hayırlıdır. Öğle ile...

Din yeni gelmiş değildir 0

Din yeni gelmiş değildir

Osmanlıyı savaşlarda yenemeyen düşmanlar, taktik değiştirdiler, Müslümanların arasına girdiler, bazı grupları, bazı din adamlarını satın aldılar. Özel yetiştirilmiş oldukları için çabuk yükseldiler. Önemli yerleri tuttular. Bilim adamı âlim olarak çıktılar. Müctehid olarak lanse edildiler....

Müslüman için zor asırlar 0

Müslüman için zor asırlar

Kıyamet yarın kopacak, öbür gün kopacak diye tarih verenlere itibar etmemelidir. Çünkü dünyada Müslüman bulunduğu müddetçe kıyamet kopmayacaktır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Allah diyen bir kimse kaldığı müddetçe kıyamet kopmaz.) [Müslim] Ama kıyamet yaklaştıkça...

Din konusu dikkat ister 0

Din konusu dikkat ister

İslamiyet, nakle dayanan, selim akıl dinidir. Selim akıl, yanılmayan akıldır. Birinin aklına uygun gelmeyen bir şey, selim akıl sahibi için uygun gelebilir. Akla göre din olsa, insan sayısı kadar din olur. İslamiyet’te aklın ermediği...

Hangi kitaba itibar edilir? 0

Hangi kitaba itibar edilir?

Sual: Bir din kitabına itibar edebilmek için, mutlaka önceki asırlarda yazılmış kitaplardan nakli esas alması mı gerekir? Bu kitaplarla günümüzde yazılanların farkı ne?CEVAPII. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesiyle, din işlerine de fesat karıştı. İttihatçı olan...

İlk kıyas yapan 0

İlk kıyas yapan

Sual: Dini konuda yorum ve kıyas yapabilir miyiz? İlk kıyası kim yapmıştır?CEVAPEskiden müctehid imamlar vardı, onlar, usulüne uygun kıyas yapıyorlardı. Yani dini emirlerini açıklıyorlardı. Bugün müctehid imamlar yoktur. Bugün dinde yorum ve kıyas yapmak...

Nakli esas almak 0

Nakli esas almak

Sual: Dinde nakli esas almak ne demektir?CEVAPNakli esas almak, hakiki İslam âlimlerinin kitaplarından, kendi yorumunu katmadan nakletmek demektir. Şu ayetten şöyle anlıyorum, şu hadisten şöyle anlıyorum diye kaynak göstermesi geçersiz olur. Buna, nakli değil...