Kategori: Bozuk din kitabı

Bozuk din kitabındaki tabirler 0

Bozuk din kitabındaki tabirler

Sual: Dinimizi yeniden yorumlayarak değişiklikler yapmaya çalışan kitabın altı çizilen yerlere bir cevap verilebilir mi?CEVAPBu kitap, dini öğretmek için yazılmamış, aksine önceki asırlarda yaşamış muteber Ehl-i sünnet âlimlerine karşı bir tepki, bir reddiye kitabıdır....

Mezhepsizce yazılan kitap 0

Mezhepsizce yazılan kitap

Reformcu diyor ki: (Bu kitapta herhangi bir mezhep veya meşrep esas alınmamıştır. Aksine mezhep-meşrep ayırımı yapılmamış, icma ve kıyasa yer verilmemiş, sadece Kur’an ve Sünnet esas alınmıştır.)CEVAPDört hak mezhep, Kur’ana, Sünnet’e ve İcma’a aykırı...

İcmanın dindeki yeri 0

İcmanın dindeki yeri

Reformcu diyor ki: (Kur’anı esas aldım. İcma’a yer vermedim.)CEVAPSanki İslam âlimlerinin İcma ettiği hususlarda Kur’an-ı kerim esas alınmamış gibi saldırıyor. Hâlbuki icma, dinde çok önemli bir delildir. Eshab-ı kiramın söz birliğine icma denir. Bir...

Hakiki âlimlere saldırı 0

Hakiki âlimlere saldırı

Reformcu diyor ki: (Mezhebe, meşrebe yer vermedim, eski âlimleri dikkate almadım. Eski bilgileri yeni etiketiyle pazarlamadım, onun için eski âlimlerden örnek almadım. Çağa uymaya çalıştım.)CEVAPBu reformcu yazar, kendisinin de itiraf ettiği gibi, dört hak...

İslam düşüncesi demek 0

İslam düşüncesi demek

Reformcu diyor ki: (Şefaat düşüncesi, Kur’an’ın ahiret düşüncesine ve İslam düşüncesine aykırıdır.)CEVAPDüşünce, bir iş için bir insan tarafından düşünülen çare veya kıyaslanan neticedir, bir görüştür ve mahlûktur. İslam düşüncesi veya şefaat düşüncesi demek çok...

Şefaati inkâr etmek 0

Şefaati inkâr etmek

Reformcu diyor ki: (Fazlurrahman’ın bildirdiği gibi, Kur’an, şefaat düşüncesini reddeder, ama Sünnî âlimler, şefaatin hak olduğu iddiasından geri kalmamıştır.)CEVAPSünnî âlimler dediğine göre, kendisinin Sünnî olmadığını ima ediyor. Fazlurrahman’ı senet gösteriyor da, İmam-ı a’zamın, İmam-ı...

İmanın şartlarını değiştirmek 0

İmanın şartlarını değiştirmek

Reformcu diyor ki: (İmanın şartı altı demek yanlıştır. Kur’anda böyle bir ifade yoktur.)CEVAPBu reformcu, (Kitap ve Sünnet’e göre yazdım) dediği halde, burada sadece Kur’an diyor. Elbette Kur’an-ı kerimin detayları Sünnet ile açıklanmıştır. Yazarın yalan...

Kaza namazı kılınmaz mı? 0

Kaza namazı kılınmaz mı?

Reformcu diyor ki:(Ehl-i sünnet âlimleri, kılınmayan namazların kazasını kılmak farzdır demişlerse de, İbni Teymiyye’nin de dediği gibi, kaza namazı kılmak gerekmez.)CEVAPAllah ve Resulünün emrettiği ve bütün Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi, (Kılınamayan namazları kaza...

Gayrimüslim erkekle evlenmek 0

Gayrimüslim erkekle evlenmek

Reformcu yazar diyor ki:(Müslüman kadınların gayrimüslimlerle evlenmesine İslam sıcak bakmaz.)CEVAPHani âyete ve hadise göre yazıyordun? (Sıcak bakmaz) demek, pek hoş değil, ama evlenmek de caizdir demek değil mi? Ama Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(İmanlı...

Resim yapmak 0

Resim yapmak

Reformcu diyor ki:(Resim yapmanın haram olduğu görüşü de İslamiyet’e aykırıdır.)CEVAPDinimizin emrine yine görüş diyor. Çalgı helal, resim helal demekle olmaz. Kitap ve Sünnet’ten yerini göstermek gerekir. Hem bu bozuk kitap için, (Kitap ve Sünnet’e...