Kategori: Allah ve Resulü merhamet etti

Mezhebin lüzumu 0

Mezhebin lüzumu

Sual: Mezhep nedir, hak bir mezhebe tâbi olmayan ne olur?CEVAPBir müctehidin ictihad ederek elde ettiği bilgilerin hepsine, o müctehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin âlim, birer müctehid idiler. Din bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve...

Din noksan değildir 0

Din noksan değildir

Sual: “Teknolojinin ilerlediği günümüzde yeni fen vasıtaları çıktı, devir değişti. Yeni olaylarla karşılaşıyoruz. İctihad kapısı açılıp yeni ictihadlar yapılmalı, farzlar azaltılmalı, kolaylıklar getirilmeli, bin yıl önce kurulan mezhep devri kapanmalı, İslam âlimlerinin bin yıl...

Tek hüküm ideal olsaydı 0

Tek hüküm ideal olsaydı

Sual: Mezheplere ayrılmak parçalanmak değil midir? Ehl-i sünnet ne demektir?CEVAPHadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri Cennete girecektir. Bunlar, benim ve Eshabımın yolunda olanlardır.) [İbni Mace] Ehl-i sünnet vel-cemaat demek,...

İhtilafta rahmet olur mu? 0

İhtilafta rahmet olur mu?

Sual: (Ümmetimin ihtilafı rahmettir) hadisi sahih olamaz, sahih olursa, o zaman ittifak, birlik gazab-ı ilahiye sebep olmaz mı?CEVAPBu hadis-i şerifi İmam-ı Beyheki, İmam-ı Münavi, İmam-ı ibni Nasr ve İmam-ı Deylemi gibi sözleri dinde senet...

Mezhepsiz âlim olmaz 0

Mezhepsiz âlim olmaz

Sual: Mezhepsiz biri, (Bana mezhepsiz diyorlarsa da, ben bütün mezhepleri kabul ederim. Ancak kendimi tercih ettiğim mezheple isimlendirmem. Yani Sünni’yim, Şii’yim demem. Allah’ın Kur’anda bildirdiği gibi, Allah’ın dediğini derim, Müslümanım derim. Ben mezhebe uymam,...

Mezhepleri kaldırma gayreti 0

Mezhepleri kaldırma gayreti

Sual: (Mezheplerin hepsinden faydalanarak, üstad Abduh gibi mezhepler üstü ictihadlar yapmak, İslami görüşleri bir noktada toplamak gerekir) diyenler çıkıyor. Rahmet olan dört hak mezhep kaldırılmaya mı çalışılıyor?CEVAPEvet, hem dört hak mezhebi kaldırmak, hem de...

Farklı ictihad 0

Farklı ictihad

Sual: Bir şey, bir mezhepte bir ibadeti bozarken, diğer mezhepte bozmuyor. Yahut bir şey bir mezhepte helalken diğer mezhepte haram olabiliyor. O şey Allah indinde haramsa, helal diyen mezhebin hükmüyle amel edenlerin durumları ne...

Benim mezhebim doğrudur demek 0

Benim mezhebim doğrudur demek

Sual: İslam Ahlakı ve Faideli Bilgiler kitabında, (Benim mezhebim doğrudur, yanlış olma ihtimali de vardır ve diğer üç mezhep yanlıştır, doğru olma ihtimali de vardır) deniliyor. Bu ne demektir?CEVAPAşağıda açıklandığı gibi, dört hak mezhepten...

Mezhepleri karıştırmak 0

Mezhepleri karıştırmak

Sual: Ehl-i sünnet sanılan biri, (Her konuda dört mezhep arasında farklar vardır. Mesela namazda, imam arkasında Fatiha okumak Hanefî’de tahrimen mekruh, Şâfiî’de ise farzdır. Deniz haşaratı Hanefî’de tahrimen mekruh, Şâfiî’de helaldir. Bunun gibi hususlarda,...

Doğru tek değil mi? 0

Doğru tek değil mi?

Sual: Dört mezhepten birine uymak Allah’ın emri mi? Hiçbirine uymasak, özgürce hareket etsek, ne olur sanki? Zaten doğru tektir. Aynı konuda dört doğru olmaz. Dört olması şüpheyi çekmez mi?CEVAPHak ile doğruyu karıştırmamalı. Doğru tektir,...