Kategori: İbni Sebecilik

İbni Sebecileri susturan kesin deliller 0

İbni Sebecileri susturan kesin deliller

ÖnsözEshab-ı kiramı kötüleyenler, yirmiden fazla fırkaya bölünmüştür.Birinci kısım: En kötüsüdür. (Allah, Ali’nin içindedir. Ali’ye tapmak, Ona tapmaktır) diyor.İkinci kısmı: Bunları kötülüyor ve (Ali, Allah olur mu? O, insandır. Ama insanların en üstünüdür. Allah, Kur’anı...

Eshab-ı kirama dil uzatılamaz 0

Eshab-ı kirama dil uzatılamaz

Sual: Allahü teâlânın, Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an-ı kerimde methettiği, (Hepsinden razıyım, hepsine Cenneti vaad ettim) diye buyurduğu eshab-ı kirama, ibni Sebeciler, hâşâ münafık, kâfir diyorlar, olmadık şeyleri söylüyorlar. İlk üç halifeye sövmeyi ibadet kabul...

Resulullahın akrabasına dil uzatılamaz 0

Resulullahın akrabasına dil uzatılamaz

Sual: İbni Sebeciler, âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber efendimizin zevcesi Hazret-i Âişe’ye, kayınpederleri Hazret-i Ebu Bekir, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Ebu Süfyan’a, kayınvalidesi Hazret-i Hind’e, insanlık tarihinde bir Peygamberin iki kızıyla evlenme şerefine...

Hazret-i Ebu Bekir’e dil uzatılamaz 0

Hazret-i Ebu Bekir’e dil uzatılamaz

Sual: İbni Sebeciler, Peygamber efendimizin mübarek kayınpederi Hazret-i Ebu Bekir’e hâşâ kâfir diyorlar. Allah Resulünü yakalatmak için onunla hicret etti diyorlar. Fedek hurmalığını Fatıma’nın elinden zorla alıp beytülmala verdi diyorlar. Hazret-i Ali de halife...

Hazret-i Osman’a dil uzatılamaz 0

Hazret-i Osman’a dil uzatılamaz

Sual: İbni Sebeciler, Peygamber efendimizin iki kızını verdiği mübarek damadı Hazret-i Osman’a da hâşâ kâfir diyorlar. Kur’an-ı kerimi değiştirdi, iş başına hep akrabalarını getirdi diyorlar. Böyle söylemek doğru mudur?CEVAPHazret-i Osman (radıyallahü teâlâ anh), Peygamber...

Hazret-i Ali’ye dil uzatılamaz 0

Hazret-i Ali’ye dil uzatılamaz

Sual: İbni Sebeciler, Peygamber efendimizin mübarek damadı Hazret-i Ali’ye, eshabı sevmediği halde senelerce onları idare etti, yani ikiyüzlülük etti diyerek hâşâ münafıklık isnat ediyorlar. Allah’ın verdiği ilmi sakladı sadece torunlarına verdi, onlar da bunu...

Hazret-i Ali ile savaşana kâfir diyorlar 0

Hazret-i Ali ile savaşana kâfir diyorlar

Sual: İbni Sebeciler, Hazret-i Ali ile savaşan sahabeye kâfir diyorlar. Eshab-ı kirama kâfir diyen kâfir olmaz mı?CEVAPKur’an-ı kerimde Eshab-ı kiramın tamamının Cennetlik olduğu bildirilmektedir. Yine savaşmanın, adam öldürmenin küfür olmadığı Kur’an-ı kerimde açıkça yazılıdır....

İlk Fitne ve Muharebeler 0

İlk Fitne ve Muharebeler

Ahmet Cevdet Paşa diyor ki: Eshab-ı kirama düşman olmak fitnesini ilk ortaya çıkaran (Abdullah bin Sebe) isminde Yemenli bir Yahudidir. Bu Yahudi, Müslüman görünerek önce Basra’ya geldi. “İsa tekrar dünyaya gelecek de, Muhammed gelmez...

Lanet ibadet değildir 0

Lanet ibadet değildir

Sual: “Hazret-i Ali’yi ilk halife seçmeyen sahabe kâfir olduğu için bu sahabelere lanet etmeli. Hazret-i Ali’nin üç halifeye biat etmesi, onları idare etmek için yapılan bir takıyyedir” diyenlere ne cevap vermeli?CEVAPDinimizde, Ebu Cehil ve...