Kategori: Peygamberlere iman

Peygamberlere iman nasıl olmalı 0

Peygamberlere iman nasıl olmalı

Sual: Peygamberlere iman nasıl olmalı?CEVAPİmanın dördüncü şartı, Peygamberlere imandır. Amentüdeki “Ve rüsülihi” kelimesi, “Allahü teâlânın Peygamberlerine iman etmeyi bildirmektedir. Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. Bu...

Peygamberler en büyük rehberlerdir 0

Peygamberler en büyük rehberlerdir

Sual: İnsan, kendi başına doğru yolu bulabilir ve Allah’ı tanıyabilir mi?CEVAPTarihi inceleyecek olursak, insanların, önlerinde Allahü teâlânın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde, hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan, kendisini yaratan büyük kudret...

Peygamberler günah işlemez 0

Peygamberler günah işlemez

Sual: Peygamber günah işlemez mi yani masum mudur?CEVAPMasum olmak, kusursuz ve günahsız olmak, Peygamberlere mahsustur. (Merec-ül-bahren) Her Peygamber, büyük küçük her günahtan masumdur. (Riyad-ün-nasıhin) Peygamberler günah işlemekten masumdur, temizdir, günah işleyemezler. (Mekt. Rabbani 2/44)...

Nebi ve Resul nedir? 0

Nebi ve Resul nedir?

Sual: Bazıları hocalarını Resul yani Peygamber olarak gösterebilmek için, “Kitap gönderilen peygambere Nebi, Kitap gönderilmeyen peygambere Resul denir” diyorlar. Peygamberlik son bulmadı mı? Bizim Peygamberimiz son Peygamber değil mi?CEVAPMüslümanlıkla ilgisi olmayan böyle iddialar, dinimizi...

Diğer Peygamberler şefaat etmeyecek mi? 0

Diğer Peygamberler şefaat etmeyecek mi?

Sual: Kıyamet ve Ahiret kitabında şöyle bir hadis-i şerif var:“İnsanlar, kıyamette Âdem aleyhisselama gidip, derler ki:(Sen aziz ve şerif bir Peygambersin ki, Allahü teâlâ seni yarattı. Melekleri sana secde ettirdi. Sana kendi ruhundan üfledi....

Ülülazm Peygamberler 0

Ülülazm Peygamberler

Sual: Kelimullah ile kelimetullah aynı mıdır? Hazret-i İsa’ya niçin ruhullah denmiştir? Âdem safiyullah deniyor? Bunlar ne anlama geliyor?CEVAPÖnce Ülülazm Peygamberlere verilen unvanları bildirelim:Muhammed aleyhisselama Habibullah denir. İbrahim aleyhisselama Halilullah denir. Musa aleyhisselama Kelimullah denir....

İlk insan ve ilk Peygamber 0

İlk insan ve ilk Peygamber

Sual: (Âdem ve Havva ilk insan değildir. Biz, başka mahlûklardan türedik) diyenler çıkıyor. Bu sözün ilmi bir değeri var mıdır?CEVAPBu söz; akılla, mantıkla, ilimle bağdaşmaz. Herkes Hazret-i Âdem’in neslinden gelmiştir. Kur’an-ı kerimde, Allahü teâlâ,...

Hazret-i Âdem ve kan grupları 0

Hazret-i Âdem ve kan grupları

Sual: Bir yazar, (Kur’anda bütün insanların Âdem ile Havva’dan yaratıldığı şeklinde bir söylem yoktur. Allah, ilk hücreyi yaratıp bütün canlıları bu hücreden yaratmıştır. Değişik kıtalarda insanların evrimleşerek yaratılış aşamalarına gelindiğinde Allah, kudreti ile çeşitli...

Hazret-i Nuh ve tufan 0

Hazret-i Nuh ve tufan

Sual: Nuh aleyhisselama ikinci baba denilmesinin sebebi nedir?CEVAPNuh aleyhisselam zamanında Tufan olup, bütün dünyayı su kapladı. Yeryüzünde bulunan insanların ve hayvanların hepsi boğuldu. Fakat, Nuh aleyhisselam ile gemide bulunan müminler kurtuldu. Nuh aleyhisselam gemiye...

Hazret-i İbrahim ve Azer 0

Hazret-i İbrahim ve Azer

Sual: Azer, Hazret-i İbrahim’in babası mı idi?CEVAPPeygamber efendimizin bütün dedelerinin temiz bir mümin olduğu, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle sabittir. Bunun aksini söylemek, bu husustaki nassları inkâr olur. Tevbe suresinin 28. âyet-i kerimesinde müşriklerin...