Kategori: Allah’ın isimleri ve sıfatları

0

Allah’ın isimleri (Esma-i hüsna)

Sual: Esma-i hüsna ne demektir?CEVAPEsmâ-ül hüsna, Allahü teâlânın güzel isimleri demektir. Arapça orijinal yazılışları için buraya tıklayınız! Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99 ismi şunlardır:1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka...

Allahü teâlânın sıfatları 0

Allahü teâlânın sıfatları

Sual: Allah’ın sıfatları hangileridir?CEVAPAllahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır: 1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır.2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur.3- Bekâ: Allahü teâlânın varlığının âhiri, sonu yoktur....

Allah yerine tanrı ve başka isimler söylemek 0

Allah yerine tanrı ve başka isimler söylemek

Sual: Allah yerine tanrı demek caiz mi? Allah kelimesinin yabancı dillerde karşılığı var mıdır? CEVAPAllahü teâlânın isimleri tevkifidir. Yani, İslamiyet’te bildirilen isimleri söylemek caiz, bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Mesela Allahü teâlâya âlim denir....

Allah niye biz veya o diyor? 0

Allah niye biz veya o diyor?

Sual: Araf suresinin 11. âyetinde, Allah, biz yarattık diyor. Birden çok ilah mı vardır?CEVAPBu âyet-i kerimenin meali şöyledir:(Sizi yarattık, sonra şekil verdik, sonra meleklere, “Âdem’e secde edin” dedik; İblis’ten başka hepsi secde etti, o...

Allah’a nur demek uygun mu? 0

Allah’a nur demek uygun mu?

Sual: Nur mahlûktur. Allah için nur demek küfür olur mu?CEVAPAllahü teâlâ için ışık anlamında nur denmez; çünkü nuru, ışığı da O yaratmıştır, yani bunlar mahlûktur. Mahlûk, halık olamaz. Bir şeye benzeterek Allahü teâlâyı tarif...

Allah mekândan münezzehtir 0

Allah mekândan münezzehtir

Sual: Hıristiyanlar da Vehhabiler gibi tanrı gökte diyorlar. Bu inanç İncillerde var mıdır?CEVAPHazret-i İsa’nın, göğe çıkıp, Allah’ın sağına oturduğu ve Allahü teâlânın gökte olduğu inancı Hıristiyanlığa sonradan sokulmuştur. Hıristiyan İngilizler tarafından kurulan Vehhabi inanışına...

Müşebbihe veya mücessime 0

Müşebbihe veya mücessime

Sual: Müşebbihe nasıl bir fırkadır?CEVAPAllahü teâlâyı bir cisim olarak kabul eden ve Ona insanlardaki gibi uzuvlar isnat eden, Kur’andaki müteşabih âyetlere yanlış mana verip, Allah’ın el, yüz gibi organlarının olduğunu iddia eden sapık fırkadır....

Allah’ın işitmesi ve görmesi 0

Allah’ın işitmesi ve görmesi

Sual: Kitaplarda, (Allahü teâlâ işitir, görür; ama Onun işitmesi, görmesi bizim gibi vasıtayla, yani göz ve kulakla değildir) diye bildiriliyor. O zaman bunun gibi, (Allah’ın gözü, kulağı vardır; ama bizim gözümüze, kulağımıza benzemez, nasıl...

Gaybı kim bilir? 0

Gaybı kim bilir?

Sual: Gayb nedir? Gaybı kimler bilebilir?CEVAPGayb, duygu organları ile veya hesap ile, tecrübe ile anlaşılmayan şey demektir. Gaybı ancak Allah bilir. O, Âlim-ül-gayb [gaybı bilen]dir (Haşr 22) ve Allâmül-guyûb [gaybları en iyi bilen]dir. (Sebe...

Allah’ın rahmeti ve gazabı 0

Allah’ın rahmeti ve gazabı

Sual: Ne kadar iyilik ederse etsin, kâfirin hiç sevap alamayacağını biliyoruz. İyilikleri olan bir kâfir Müslüman olunca, iyilikleri geçerli hâle gelir mi? Ateist iken, Müslüman olanın tevbesi kabul olur mu?CEVAPAteist, kâfir demektir. İmana gelen...