Kategori: Kıyamet alametleri

Kıyametin küçük alametleri 0

Kıyametin küçük alametleri

Sual: Kıyametin küçük alametleri nelerdir?CEVAPKıyametin kopmasına yakın önce küçük alametler çıkacaktır. Sonra da büyük alametler çıkacaktır. Kıyametin küçük alametleri ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:(İnsanlar camilerle ve camilerin süsüyle övünmedikçe kıyamet kopmaz.) [İbni Mace]...

Kıyametin büyük alametleri 0

Kıyametin büyük alametleri

Sual: Kıyametin büyük alametleri nelerdir?CEVAPMüslim, İbni Mace, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani, İbni Cerir ve İbni Hibban’daki hadis-i şerifte, şu on alametin çıkacağı bildirilmiştir:1- Hazret-i Mehdi gelecekHadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan...

Hazret-i İsa gökten inecektir 0

Hazret-i İsa gökten inecektir

Sual: Bir yazar, (İsa ölmüştür, tekrar gelemez) diyor. Bu hususta bilgi verir misiniz?CEVAPTefsirlere geçmeden önce, Nisa suresindeki iki âyetin mealine bakalım:(Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için yahudileri lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler,...

Hazret-i İsa İslamiyet’i yayacak 0

Hazret-i İsa İslamiyet’i yayacak

Sual: (Hazret-i İsa faaliyetine başladı. Yakında ortaya çıkınca, Hıristiyanları ve Müslümanları dinsizliğe karşı birleştirecek. Böylece bütün dünyaya huzur ve barış gelecek. O zaman Yahudi ve Hıristiyanlar, kendi dinlerinde kalmakla beraber, Peygamberimize de inanacaklar. Kendilerine...

Hazret-i İsa niçin gelecek? 0

Hazret-i İsa niçin gelecek?

Sual: İsa, kıyamete yakın tekrar gelecek demek, (Peygamberimiz görevini yapamadı, İsa tamamlayacaktır) anlamına gelmez mi? CEVAPBöyle bir iddia çok çirkindir. Her peygamber görevini yapmıştır. Musa aleyhisselam, dinini yayarken, kardeşi Harun aleyhisselamın yardımcı olmasını istemişti....

Hazret-i Mehdi gelecektir 0

Hazret-i Mehdi gelecektir

Sual: Mehdi hurafedir diyenler oluyor. Nasıl cevap verilebilir?CEVAPİbni Hacer-i Mekki, (Alamat-i Mehdi), imam-ı Süyuti, (El-bürhan) ve imam-ı Şarani (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi) kitabında iki yüze yakın, Hazret-i Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Hazret-i Mehdi için hurafe demek,...

Deccal da gelecektir 0

Deccal da gelecektir

Sual: Mehdi gelince, Deccal’ın da gelmesi gerekiyor. Bunun için, Mehdi geldi diyenler, Deccal’a da bir kılıf bulmuşlar. (Deccal, hadiste bildirildiği gibi insan değil, ateizmdir. Ateizmin bilimsel bir dayanağı kalmadığına yani öldüğüne göre, Deccal da...

Kıyamet alametleri ve imtihan 0

Kıyamet alametleri ve imtihan

Sual: Bazıları, (Bizler bu dünyaya imtihan edilmek için gönderilmişiz. Bu imtihanı bozacak derecede açık deliller gelemez. Mesela güneş batıdan doğmaz. İslamiyet’in batıdan yayılacağı diye tevil gerekir. Dabbet-ül-arz ise hadislerde bildirildiği gibi insanların alnına mühür...

Kıyamet alametlerinin tevili 0

Kıyamet alametlerinin tevili

Sual: Bazı kimseler, hadislerle bildirilen, güneşin batıdan doğmasını, Dabbe-tül-arz denilen hayvanın, çıkıp elindeki mühürle, bu Müslüman, bu kâfir diye mühürlemesini, Hazret-i Mehdi’nin, Hazret-i İsa’nın ve Deccal’ın gelmesini tevil ediyorlar. (Bu kadar açık şeyler, harikulade...

Ahir zaman 0

Ahir zaman

Sual: (Hicri bin yılından sonra ahir zamandır) deniyor. Ahir zaman Peygamber efendimizin gelmesiyle başlamadı mı?CEVAPEvet. Muhammed aleyhisselamdan sonra, başka peygamber gelmeyecek, kıyamete kadar Onun bildirdiği İslam dini geçerli olacaktır. (Bin yılından sonra ahir zamandır)...