Kategori: Cennet ve Cehennem

Sırat köprüsü 0

Sırat köprüsü

Sual: Cahil hocalardan biri, (Kur’anda ve hadiste Sırat köprüsü diye bir şeyden bahsedilmez. Eğer öyle bir köprü varsa, Allah beni oradan geçirmesin) diyor. Sırat köprüsü yok mu?CEVAPSırat köprüsünü aklını dinden üstün gören Mutezile denilen...

Cennet ve Cehennem ebedidir 0

Cennet ve Cehennem ebedidir

Sual: Cennet ve Cehennem sonsuz değil midir?CEVAPCehennemin ve Cennetin sonsuz olduğuna dair birçok âyet-i kerime vardır. Mesela Bekara 25, A.İmran 116, Maide 85, Enam 128, Tevbe 68, Hud 107. Âyet-i kerimede Cehennem için de,...

Cennet ve Cehennem şimdi vardır 0

Cennet ve Cehennem şimdi vardır

Sual: Bir tek Cehennem mi var yoksa birkaç tane mi? Şimdi bunlar mevcut mu?CEVAPCehennem yedi tabakadır, kâfirler durumuna göre tabakaların birinde azap görecektir. Feraid-ül fevaid kitabında buyuruluyor ki:Cehennem yedi tabakadır. Birbirinin altındadırlar. Her tabakanın...

Kimler Cennete girer? 0

Kimler Cennete girer?

Sual: Genel olarak kimler Cennetlik, kimler Cehennemliktir?CEVAPAllahü teâlâya inanan, Onun emir ve yasaklarına riayet eden, hepsini beğenen kimse yani Müslüman olarak ölen Cennete gider. Bunun tersi olan da Cehenneme gider. Genelde iyi huylular Cennete,...

Cenneti istemek ve Allah rızası 0

Cenneti istemek ve Allah rızası

Sual: Okuduğum muteber eserlerde, (Cenneti istemem; Allah’ı görmek isterim) demenin caiz olmadığı bildiriliyor. Yunus Emre ve daha başka evliyanın böyle sözler söylediği görülüyor. Bunların izahı nasıldır?CEVAPAllahü teâlâ, Cenneti beğenmekte ve onu övmektedir. Bir kimsenin,...

Cennet nimetleri hayal edilemez 0

Cennet nimetleri hayal edilemez

Sual: Bal yiyen baldan bıkar, Cennet ne kadar güzel olsa da, insan bu nimetlerden bıkmaz mı? Monoton hayat insanı sıkmaz mı?CEVAPBu çok yanlış bir düşüncedir. Bu, Allahü teâlânın sonsuz kudretinden şüphe etmek olur. Hâşâ...

Cennette üzüntü ve pişmanlık yoktur 0

Cennette üzüntü ve pişmanlık yoktur

Sual: (Cennet’te üzüntü yok, ama pişmanlık var) deniyor. Bu ikisi, birbirine zıt değil mi?CEVAPCennette hiçbir üzüntü, sıkıntı olmadığı gibi, Cehennem’dekilerin pişmanlığı gibi bir pişmanlık da yoktur. Cennet’te monoton bir hayat da yoktur. Hayal bile...

Cennette evlilik vardır 0

Cennette evlilik vardır

Sual: Cennette evlilik var mıdır?CEVAPEvet, vardır, ama nasıl olduğu belli değildir. Çünkü orada nefs yoktur. İslam âlimleri buyuruyor ki: Dünyada olan şeyler birer görüntüdür. Her görüntünün bir de aslı olur. Asıl olmadan görüntü meydana...

Ahirette rahmet Müslümanadır 0

Ahirette rahmet Müslümanadır

Sual: İtikadı düzgün Müslümanlar, Cehenneme hiç girmez diyorlar doğru mudur?CEVAPEvet doğrudur. Cehenneme hiç girmez demek, girse de azap görmez demektir. Müminin nuru, narı [ateşi] söndürecektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ümmetime Cehennemin sıcaklığı, hamam...

Cennet kapıları açılır 0

Cennet kapıları açılır

Sual: Bir hadiste, (Ramazanda Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır) deniyor. Cennetin kapıları açılır, Cehennemin kapıları kapanır ne demektir? Bir iyilik yapınca da Cennetin kapısını açtın deniyor. Cennetin kapısı kapalı da, biz mi açıyoruz?CEVAPBiz...