Kategori: Yahudilik

İsrail oğulları 0

İsrail oğulları

Sual: Yahudiliğin aslı nedir? CEVAPYahudiler, Yakub aleyhisselamın on iki oğlundan türemiştir. Hazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, bunlara Beni İsrail, yani İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa, Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı....

Yahudilik, Tevrat ve Talmud 0

Yahudilik, Tevrat ve Talmud

Sual: Yahudiliğin tarihçesi nasıldır?CEVAPİbrahim aleyhisselam, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi. Hakiki Müslüman idi. İbrahim aleyhisselam Beni İsrail’in, yani Yahudilerin ve ayrıca Arapların da ceddidir. Muhammed aleyhisselamın da, dedelerindendir. Geldanilerin merkezi...

Kur’anda Yahudiler 0

Kur’anda Yahudiler

Sual: Yahudilere niye İsrail oğulları deniyor? Yahudilerin gayesi nedir?CEVAPHazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, Yahudilere İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı. Buzağıya taptı. Sonra pişman olup tövbe ettikleri için,...

Bugünkü Tevrat ve İnciller 0

Bugünkü Tevrat ve İnciller

Sual: Bugünkü Tevrat ve İnciller hakkında bilgi verir misiniz?CEVAPİyice tetkik edilirse, Tevrat ve İncillerde mevcut olan yazıların üç membadan geldiği kolayca görülür:1- Bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir.2- İkinci kısımda yazılı olan sözler Peygamberler...

Sebeciler Yahudilere benziyor 0

Sebeciler Yahudilere benziyor

Sual: Sebecilerin Yahudilere benzediği hususlar varmış. Bunlar nelerdir?CEVAPEvliyanın büyüklerinden seyyid ve şerif olan Abdülkadir-i Geylani hazretleri Gunye kitabında buyuruyor ki: 72 bid’at fırkasının esası 9’dur. Bunlardan biri olan Şiiler de, 20 kısma ayrılmıştır. Yahudi...