Kategori: Tek hak din

Evrensel hak din yalnız İslam’dır 0

Evrensel hak din yalnız İslam’dır

Bir ateist, İslamiyet’in evrensel olmadığını, sadece Arapların dini olduğunu söyleyerek bazı sorular sordu. İlk sorusu şöyledir: Sual: Kur’an evrensel midir?CEVAPElbette evrenseldir. Başka bir din de gelmeyecektir. Muhammed aleyhisselam son Peygamberdir. Kur’an-ı kerimde mealen bildiriliyor...

Hak olan din hangisidir? 0

Hak olan din hangisidir?

Sual: Bekara suresinin 62. âyetini delil gösterip, (Muhammedün Resulullah demeye lüzum yok, La ilahe illallah diyen herkes Cennete girer. Allah’ın rahmeti her şeyi kuşattığı için Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlar da Cennete gidecektir....

Peygamberimize inanmayan mümin olamaz 0

Peygamberimize inanmayan mümin olamaz

Sual: “Kelime-i tevhidin La ilahe illallah kısmını söyleyen, fakat Muhammedün Resulullah kısmını söylemeyen insanlara da merhametle bakmalı, çünkü ahirette onlar da Allah’ın sonsuz rahmetine kavuşacak” diyenler çıkıyor. Böyle inanan Müslüman olur mu, Cennete girer...

La ilahe illallah diyen Cennete girer mi? 0

La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?

Sual: İhlâsla bir defa La ilahe illallah diyerek imanla ölen herkesin Cennete gireceğine, Resulullahın şefaat edeceğine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste (İhlâsla “La ilahe illallah” diyen Cennete girer) denmiyor mu? Hiçbir ibadeti...

Hazret-i İbrahim’e iftira ediyorlar 0

Hazret-i İbrahim’e iftira ediyorlar

Sual: Son günlerde İbrahimi dinler diye bir şey söyleniyor. Din kitaplarında böyle bir tabir var mı?CEVAPBöyle bir tabir yoktur. Sadece semavi dinler tabiri geçer. Bunlar Hıristiyanlığı ve Yahudiliği hak din gibi göstermeye çalışan misyonerlerin...

Cennete Müslüman olan girer 0

Cennete Müslüman olan girer

Sual: İnsanlara da hizmet etmek sevab mıdır? Sevapsa, bazı kâfirlerin hizmetleri pek çoktur. Onların da Cennete gitmesi gerekmez mi? Sayısız iyilikleri, cami yaptırmak gibi ibadetleri ve insanlığa büyük hizmetleri olan çok cömert bir kâfir,...

Allah’a inanan gayrimüslim 0

Allah’a inanan gayrimüslim

Sual: Allah’a inanan gayrimüslim, mesela Yahudi ve Hıristiyan kâfir mi olur?CEVAP Bu konudaki âyet-i kerimeleri diğer yazılarımızda bildirmiştik. Şimdi üç âyet meali daha bildirelim:([Ey Habibim, Yahudi ve Hıristiyanlara] de ki: (Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana...

Ehl-i kitabın durumu 0

Ehl-i kitabın durumu

Sual: Kur’anda ehl-i kitabın kâfir olduğu bildirilmiyor mu?CEVAPKur’an-ı kerimde, Ehl-i kitabın kâfir olduğunu bildiren âyet-i kerimelerden bazıları şöyledir:(İbrahim ne Yahudi, ne de Hıristiyandı. O Allah’ı tanıyan doğru bir Müslüman idi.) [Al-i İmran 67] (Her...

Gayrimüslimleri sevmek 0

Gayrimüslimleri sevmek

Sual: Bazı kimseler, kiliseye gidip âyinlere katıldığımız için, onlarla yakınlık ve dostluk kurduğumuz için bizi eleştiriyorlar. Eğer kâfirleri sevmek yasak olsaydı, onlara hoşgörüde bulunmak yasak olsaydı dinimiz kitaplı kâfirlerle evlenmeye izin vermezdi. Çünkü insanın...

Dinlerin ortak noktası olur mu? 0

Dinlerin ortak noktası olur mu?

Sual: Dünyada Müslümanlara karşı oluşan önyargıları gidermek için, (Bütün dinlerin mensupları olarak, dinlerin ortak noktasında, kardeşçe buluşalım) denilerek toplantılar yapılıyor. Gayrimüslimle hangi ortak noktada, nasıl kardeş olacağız?CEVAPBöyle demek, Allah’a inanmamak, Onun hükmünü beğenmemek demektir....