Kategori: Tarihte medeniyetler

İlk insanlar vahşi miydi? 0

İlk insanlar vahşi miydi?

Sual: İlk insanlar işaretle mi anlaşıyorlardı? Taş-tunç devrinin aslı var mıdır?CEVAPTaş devri, tunç devrinin aslı yoktur. İnsanların maymundan gelmesi, uzay insanları, Ufo yalanları gibi bu da hayal mahsulüdür. Bir karıncayı, bir hücreyi bile yaratmaktan...

Tarihte medeniyetler 0

Tarihte medeniyetler

Sual: Medeni ve medeniyet nedir?CEVAPGüzel ahlak sahibi olan ve zamanının fen bilgilerinde yükselmiş olan Müslümana medeni denir. Fende ilerlemiş, fakat ahlaksız olan medeni olamaz. Fende geri ve ahlakı bozuk olana vahşi denir. Medeniyet, şehirler...

Medeniyetin beşiği neresi 0

Medeniyetin beşiği neresi

Sual: Medeniyetin beşiğinin Avrupa olduğu doğru mudur?CEVAPAvrupa’nın ilimde, teknikte ve sanayide ilerlemeye başlaması, son üçyüz seneden beri olmuştur. 1494 senesine kadar, Avrupalılar vahşet, cehalet, pislik içerisinde yaşıyorlardı. Bu sırada İslam ülkeleri, hıristiyan Avrupa’nın tam...

Büyük devlet olmanın sırrı 0

Büyük devlet olmanın sırrı

Sual: Osmanlıların her sahada ilerlemelerinin ve bu kadar başarılı olmalarına rağmen yıkılmalarının sebebi nedir?CEVAPYirminci asrın tanınmış psikologlarından Amerikalı Terman diyor ki:Osmanlı orduları Avrupa’da ilerliyor, Viyana elden gidiyordu. Viyana gidince, bütün Avrupa’nın müslümanların eline geçmesi...

Allah çalışana verir 0

Allah çalışana verir

Sual: Medeni insan nasıl olur? Avrupalılar müslümanlardan daha medeni midir?CEVAPMedeni bir insan, her şeyden önce, güzel ahlaklı, dürüst ve çalışkandır. Önce din terbiyesi almış, fen bilgilerini de öğrenmiştir. Sözü özü doğrudur. Âmirlerine itaat eder....

Alman Prof. Neumark’ın itirafları 0

Alman Prof. Neumark’ın itirafları

Ord. Prof. Fritz Neumark (1900-1991), Hitler’den kaçarak 1933’te Türkiye’ye gelir. İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk fakültelerinde dersler vermiştir. 20 Temmuz 1936’da kurulan ve 1937 yılı yaz sömestresinde faaliyete geçen İktisat Fakültesi’nde (Umumi İktisat ve...

Allah bize niye yardım etmiyor 0

Allah bize niye yardım etmiyor

Sual: Doğru din bizimki ise, neden Allah bize kâfirlere karşı güç vermiyor? CEVAPDoğru din elbette İslamiyet’tir, önce bunu anlatalım. Sonra da Allahü teâlâ niye bize yardım etmiyor, onu bildirelim. Allahü teâlânın gönderdiği her din,...

Dört bin yıl önce beyin ameliyatı 0

Dört bin yıl önce beyin ameliyatı

Sual: İlk insanların vahşi olduğu doğru mudur?CEVAPHayır, doğru değildir. Hazret-i Âdem’e indirilen kitapta, iman ve ibadet bilgilerinin yanı sıra, çeşitli dillerde lügatler, birçok sanatlar, tıp, ilaçlar, aritmetik, geometri gibi bilgiler de bildirilmişti. Her devirde...