Kategori: Dinimiz ve fen

Müslüman fen adamları 0

Müslüman fen adamları

Sual: Bazı kimseler, “Müslümanlıkta hep ibadet olduğu, fenne gereken önem verilmediği için, müslümanlar arasında fen adamı çıkmamıştır. İslam dini, fenne önem verseydi, müslümanlar arasından da Edisonlar, Pastörler çıkardı” diyorlar. Neden müslümanlardan fen adamları çıkmamıştır?CEVAPİslam...

Fennin ilerlemesi ve dinimiz 0

Fennin ilerlemesi ve dinimiz

Sual: İslamiyet’in fen bilgilerine bakış açısı nasıldır? Fen ilerledikçe dinin zayıflayacağı doğru mudur?CEVAPKesinlikle yanlıştır. İslami ilimler, (Akli ilimler) ve (Nakli ilimler) olmak üzere ikiye ayrılır: Nakli ilimler, aklın ve dimağ gücünün dışında ve üstündedir....

Dinimiz ilerlemeyi emrediyor 0

Dinimiz ilerlemeyi emrediyor

Sual: İslamiyet ilerlemeyi emretmiyor mu?CEVAPİslam dini, bütün yeniliklerin devamlı takip edilmesini ve her gün yeni şeyler keşfetmeyi, ilerlemeyi emreden bir dindir. Bundan dolayı, İslamiyet’in başlangıcından itibaren, ilim adamlarına çok önem verilmiş, ilmi, fenni ve...

İslami ilimler ikiye ayrılır 0

İslami ilimler ikiye ayrılır

Sual: “Dini, ilmi, edebi ve ahlaki yayın” gibi tabirler kullanılıyor. Din ile ilim ayrı mıdır?CEVAPBöyle konuşup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar veya mezhebi kabul etmiyorlar. İslami ilimler ikiye ayrılır:1- Nakli ilimler. (Tefsir, kelam, hadis,...

Dinimizin tecrübeye verdiği önem 0

Dinimizin tecrübeye verdiği önem

Sual: Peygamberimiz dünyaya ait, fenne ait işlerde, (Dünya işini siz daha iyi bilirsiniz) buyuruyor. Peygamber efendimiz dünya işlerinden anlamıyor muydu?CEVAPElbette anlardı ve daha iyisini de bilirdi. Ancak tecrübeye önem verilmesi için öyle buyurmuştur. (Dünya...

Fen ve gelişmeler 0

Fen ve gelişmeler

Sual: Bazıları İslamiyet’in fen ve gelişmelere mani olduğunu iddia ediyorlar. Fennin dindeki yeri nedir?CEVAPFen bilgilerine, sanata ve en modern harp silahlarını yapmaya uğraşmak, farz-ı kifayedir. Düşmanlardan daha çok çalışmamızı dinimiz emretmektedir. İslamiyet, fenni, tecrübeyi,...

Hastalıktan korunmak 0

Hastalıktan korunmak

Sual: Bugün Hıristiyan batı, tıp ilminde ileri gittiği halde, AIDS gibi hastalıklara maruz kalmalarının sebebi nedir?CEVAPHıristiyanlığın en revaçta olduğu orta çağda, büyük tıp âlimleri, yalnız müslümanlardı ve Avrupalılar Endülüs’e tıp tahsil etmeye gelirlerdi. Çiçek...

Matbaanın geç gelmesi 0

Matbaanın geç gelmesi

Sual: Hıristiyan asıllı bir prof., (O zaman Anadolu Müslüman olduğu için matbaa geç geldi, bundan dolayı da bilimde geri kalındı) diyor. Matbaa Türkiye’ye niçin geç girdi, Avrupa ile aynı anda girmedi?CEVAPMatbaanın geç gelmesiyle Müslümanlığın...

Kâinatın genişlemesi 0

Kâinatın genişlemesi

Sual: Ansiklopedilerde özetle deniyor ki:(Milyarlarca yıl önce, bütün kâinat bir tek parçadan ibaretti. Bu tek parçanın ortasında büyük bir patlama oldu ve bu tek parça birçok parçalara ayrıldı. Parçaların her biri başka bir yöne...

Darwin ve Evrim Teorisi 0

Darwin ve Evrim Teorisi

Sual: Evrim teorisi hakkında bilgi verir misiniz?CEVAPDarwin, materyalistlerin iddia ettiği gibi, insanların maymundan türediğini veya bir hayvandan başka bir hayvan geleceğini söylememiştir. Darwin böyle bir şey söylese bile bu sözün ilmi bir kıymeti olmaz....