Kategori: Alış veriş bilgileri

Alacağı bağışlamak 0

Alacağı bağışlamak

Sual: Fakir birinde alacağım var. Ödeyemiyor. Almasam sadaka yerine geçer mi? Bağışlamanın dindeki yeri nedir?CEVAPBorçlu fakir ise hediyeniz sadaka olur. Alacağı bağışlamak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamet gününde, Allahü teâlânın...

Alış verişte yemin etmek 0

Alış verişte yemin etmek

Sual: Bir malı beğendirmek gayesiyle yemin etmekte mahzur var mıdır?CEVAPDoğru da olsa, alış veriş yaparken yemin etmemelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Malını, yemin ederek beğendirene kıyamette merhamet edilmeyecektir.) [Müslim](Alış-verişte “Vallahi böyle, billahi öyle değildir” diye...

Darasını almak gerekir mi? 0

Darasını almak gerekir mi?

Sual: Tuz, hurma kiloyla alınmaz, ölçekle alınması gerekir diyorlar. Bir de, baklava alırken, bana bir kilo baklava ver diyoruz. O da kartonuyla tartıp veriyor. Diyelim baklavanın kilosu 10 liraysa, on lirayı veriyoruz. Yahut 20...

Bâtıl olan satışlar 0

Bâtıl olan satışlar

Sual: Alış veriş yapıyoruz. Ama dinimizin bu husustaki hükümlerini bilmiyoruz. Bu ilim bilinmezse ne olur?CEVAPAlış veriş ilmi bilinmezse günaha girilir. Bazı fâsid satışlar, gayri müslim ülkelerde caizdir; fakat bâtıl olan satışlar, gayri müslim ülkelerde...

Bereketli olsun 0

Bereketli olsun

Sual: Halk arasında, “Geliri az ama bereketlidir” ve “Bereketli olsun, bereketini bul” gibi sözler söyleniyor. Bereketin dinimizdeki yeri nedir?CEVAPBereket, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Az bir mal, bereketli olunca, çok...

Borçluya mühlet vermek 0

Borçluya mühlet vermek

Sual: Borcunu ödeyemeyene, mühlet vermek gerekir mi?CEVAPBorcunu gerçekten ödeyemeyenlere mühlet vermek farzdır, çok sevabdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Kıyamet gününün dehşetinden kurtulmak ve Allahü teâlânın himayesine sığınmak isteyen, darda kalan borçluya mühlet versin!) [Taberani](Darda olanı...

Borcu geciktirme cezası 0

Borcu geciktirme cezası

Sual: Borcu ödemeyip geciktirmek günah mıdır?CEVAPBorcunu vaktinde ödemeyen kimsenin, gelip mühlet istemesi gerekir. Ödeme imkanı olduğu halde, borcunu geciktirmek günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Herhangi bir kimse, imkanı olduğu halde, borcunu vermeyip geciktirirse, [borcunu verinceye...

Borç vermekle ilgili çeşitli sorular 0

Borç vermekle ilgili çeşitli sorular

Sual: Bir arkadaşa borcum var. Fakat ödeyecek param yok. Bazı eşyalarımı satıp ödemem gerekir mi? CEVAPTam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de diyor ki: Hadis-i şerifte, (En iyiniz, borcunu bir an önce ödeyeninizdir) buyuruldu. Bir kimse, malı...

Borcu inkâr 0

Borcu inkâr

Sual: Bir bakkala borcum vardı. Ödedim. Bakkal bir müddet sonra borcumu ödememi söyledi. “Ödeseydin borcunu silerdim” dedi. Ben verdim diye yemin ettim, o da vermedin diye yemin etti. Hangimizin yeminine itibar edilir?CEVAPİki şahit yanında...

Borsa 0

Borsa

Sual: Borsaya girmek, alım satım, yatırım yapmak caiz mi?CEVAPCaizdir. Hisse senedi almak, bir şirkete ortak olmak demektir; fakat kumar oynar gibi, sürekli bununla meşgul olmamalıdır. Borsa yüzünden evini barkını satan, hatta intihar edenler bile...