Yazar: admin

0

Hazin Netice

Hazin Netice Müşrikler, daha fazlasını yapamayacakları kanaatine varınca, derlenip toparlanan nıücâh idler karşısında tekrar bir hezimetle karşı karşıya gelmemek için, en uygun yolun geri çekilmek olacağını hesapladılar ve mağrur bir eda ile geri çekildiler....

0

Hamraül Esed Seferi

Hamraül Esed Seferi Uhud’dan Medine’ye dönen Peygamber Efendimizin gönlü bir türlü rahat değildi. Kureyş müşriklerinin geri dönüp Medine’ye saldırmaları ihtimalini göz önünde bulunduruyordu. Ayrıca, Uhud mağlûbiyetinin Müslümanlar aleyhinde gerek içte ve gerekse dışta meydana...

0

Uhud Mağlubiyetinin Bazı Hikmetleri

Uhud Mağlubiyetinin Bazı Hikmetleri Uhud Muharebesinde Müslümanların mağlûb duruma düşmeleri, bir kısmının yaralanması, diğer bir kısmının şehid olmasının birtakım hikmetleri vardı: Allah ve Resulünün emirlerine en ufak bir muhalefetin Müslümanları büyük bir felâketle karşı...

0

Hicretin 4. Senesinin Diğer Mühim Bazı Hadiseleri

Hicretin 4. Senesinin Diğer Mühim Bazı Hadiseleri İçkinin Haram Kılınması İçki, Hicret’in 4. yılında, Benî Nadir Yahudilerinin yurtlarından sürgün edilip çıkarıldıkları sırada haram kılınıp yasaklandı. İçki, üç safhada inen âyetlerle haram kılındı. Resûli Ekrem...

0

İfk Hadisesi

İfk Hadisesi Zahiren îman etmiş görünüp hakikatte îman etmemiş münafıklar güruhu, her zaman her fırsatta Resûli Ekrem Efendimizi ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Bu maksatlarında muvaffak olmak için de ellerinden gelen...